Laman GIVC

Bantuan

Hari ini ialah


 Apakah Pangkalan Data Industri Hijau Malaysia (MGID)?

Pangkalan Data Industri Hijau Malaysia adalah satu perisian berasaskan web yang dibangunkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia untuk mengumpul maklumat dan data amalan Pengeluaran Bersih di kalangan Industri di Malaysia.

Pangkalan Data Industri Hijau Malaysia adalah khusus untuk kegunaan Jabatan Alam Sekitar Malaysia sahaja.

 Klik di SINI untuk muat turun borang soal selidik MGID.

 


Sila masukkan login dan katalaluan anda di bawah:

Laman Login 

Login

Katalaluan


Tukar Katalaluan

 

 

Sila hubungi pengurus sistem di cpsupport@doe.gov.my sekiranya anda terlupa katalaluan anda.